Search form

San Mateo 19:21

21Jesús timi:

―Ja'ni ma tanant'ƚi'ma locuxepa ȽanDios, to'huanƚa', tocujtsi ƚo'huexi, iƚiya al tomí lofmulijya tapi'itsola' lan xanuc' pe ailopa'a quiƚ'hueca. Toƚta'a ti'i'ma acueca' ƚo'huexi jipu'hua lema'a. To'eƚa' ma to laifmipo', tijouƚa' topaiconanni, lihuejla'.