Search form

San Mateo 20:28

28Iya' iƚque cal Xans Ƚiximpa cal profeta pu'hua lema'a. Imanc' tonƚ'eƚe to laif'epa. Iya' aicuaicoco'ma jifa'a li'a ƚamats' catoc'itsola' lan xanuc'. Aicainesqui: Aƚtoc'iƚa' iya'. Aicuaicoco'ma cacuƚa' laipitine, ca'najtseƚa' liƚjunac' axpela' lan xanuc', cunƚu'etsola'.