Search form

San Mateo 21:12

12Jesús itsufai'ma pe lopa'a al cuecaj xoute'. Ihuescuf'mola' jahuay iƚniya no'najualepá jouc'a nocucalepá nomana' jiƚpe. Ejualaif'e'e'mola' liƚmesa pe nopai'ipaj tomí, jouc'a liƚbanco nocujpá paloma.