Search form

San Mateo 21:23

23Jesús itsufaicona'ma pe lopa'a al cuecaj xoute'. Mimuc'ila' lan xanuc' icuaitsa lixanuc' cal cuecaj ca'ailli' jouc'a lan tsilaj xanuc' noxpijpá lataiqui'. Icuis'e'me, timiyi:

―¿Naitsi nepi'ipo' lomane toƚta'a to'e'ma? ¿Naitsi nummepo'?