Search form

San Mateo 21:25

25¿Naitsi nummepa Juan tepo'itsola' lan xanuc'? ¿Te ȽanDios o cal xans nummepa?

Iƚne ipalaic'o'moƚtsi quiƚtuca', timiyoƚtsi:

―¿Te caƚmiyacu? Ja'ni aƚmiƚe: “ȽanDios ummepa”, iƚque alicuis'e'monga', aƚmi'monga': “Imanc' ¿te aicolapenufi?”