Search form

San Mateo 22:11

11’Itsufai'ma ƚincuxepa tixinguftsola' iƚne notetsopá jiƚpiya. Ixim'ma anuli cal xans a'i quetejyoxi, aiquipo'nohuo al ts'e lipijahua' to liƚpo'nohuo iƚne nomana' jiƚpe al juic ƚamanepa.