Search form

San Mateo 22:37

37Jesús italai'e'e'ma, timi:

―“To'nujuaisla' ȽanDios ƚoPoujna, iƚque omenDios. Taihuejla' jahuay ƚomunxajma', jahuay ƚo'alma, jahuay lopicuejma'.”