Search form

San Mateo 24:7

7Lan xanuc' anulij nación tixtuc'om'moƚtsi locuenaj nación, tifule'me. Lan tsilaj quincuxepá tixtuc'om'moltsi, tifule'me. Ni petsi tixim'me cumemma, tinu'ma ƚunanto.