Search form

San Mateo 26:36

36Jesús jouc'a ts'ilihuequi icuaitsa jiƚpe cuftine Getsemaní. Jesús timila':

―Imanc' toƚcutsoƚaiƚe jifa'a. Iya' ai'huapa ƚu'hua, capalaic'ota cai'Ailli'.