Search form

San Mateo 26:39

39Uyai'ma nihuata, ixpats'huai'ma ƚamats', tixa'hue ȽanDios, timi:

―Mai'Ailli', ja'ni nipajnya ti'i'ma liƚonc'e'eƚa' iƚta'a laifteƚcopa. Ja'ni aimi'iya, ne', ti'iƚa' lofxpic'epa, a'i to iya' lalatenƚcocopa.