Search form

San Mateo 26:53

53Iya' nipajnya cajoc'i'ma cai'Ailli', iƚque aimicoƚya, tumme'mola' lepaluc' quema'a, ticuaicu pe laifpa'a. Juaiconapa axpela' tumme'mola', tixhuaispola' to imbamaj coquexi' lincuxepa jouc'a lanxpela' lilepaluc', o xonca. Lunƚu'ena'ma. ¿Te aicoƚsina' toƚta'a?