Search form

San Mateo 26:58

58Pedro ihuej'ma aculi'. Licuaitsi lejut'ƚ cal cuecaj ca'ailli' itsufai'ma ƚipuna quejut'ƚ, icutsingai'mola' lepaluc' al cuecaj xoute'. Ti'huaico'ma lo'iya.