Search form

San Mateo 27:26

26Pilato ux'masna'ma Barrabás, ma to lixahue'e'me lan xanuc'. Icuxe'ma tipaƚe Jesús. Lijou'ma icu'ma Jesús tileco'me lan soldado, tepaƚts'ijnta lancruz.