Search form

San Mateo 27:4

4Timila':

―Aiximpa ixcay lai'epa. Aicupa iƚque cal xans tima'anƚe. Ailopa'a quijunac'.

Iƚne italai'e'e'me, timiyi:

―Illanc', ¿te caƚ'eyacu? Ima' cotuca' o'epa. ¡Toxinƚa' ima'!