Search form

San Mateo 3:15

15Jesús italai'e'e'ma, timi:

―Itsiya' to'eƚa' laifxahue'epo'. Jahuay al c'a laƚcuxe'eponga' ȽanDios laƚ'eyacu ticuicomma lanant'ƚiƚe.

Juan i'e'ma lixahue'e'ma Jesús. Epo'i'ma.