Search form

San Mateo 4:3

3Licuaitsi ƚonta'a, iƚque ƚinahuaiyalepa, timi:

―Ima' ja'ni i'Hua ȽanDios tocuxe'etsola' iƚna'a lapic'. Tomitsola': “Ti'itsolhuo' ca'i”.