Search form

San Mateo 4:6

6Timi:

―Ima' ja'ni i'Hua ȽanDios, taiyuƚa' al 'ocay. Al Paxi Liniƚingiya ticua:

ȽanDios tumme'mola' lepaluc' titoc'i'mo'.

Tipulnuf'mo' liƚmane, toƚta'a lapic' cane ailopa'a co'eyaco'.

Aimixcai'eyaco'.