Search form

San Mateo 8:9

9Iya' jouc'a quihuejma ƚaƚcuxepa, cacuxela' laisoldado. Cami'ma anuli: “To'huaƚa'”, iƚque ti'hua'ma. Ƚocuena cami'ma: “To'huanni”, iƚque ti'huamma. Cami'ma ƚaimozo: “To'eƚa'”, iƚque ti'e'ma.