Search form

San Mateo 9:27

27Jesús jiƚpiya ipayomma, ti'hua lane. Ihuej'me oquexi' lan fohue. Tija'ayi, timiyi:

―Ima', ƚacui'impo' i'Hua David, aƚsintsonga' ninc'icuanuc'la.