Search form

San Mateo 9:34

34Lan xanuc' fariseo a'i metenƚcocola' lo'epa Jesús, timiyoƚtsi:

―Iƚque Jesús tipa'ala' lontahue. Ma ƚincuxepa contahue lepi'ipa limane ti'eƚa' toƚta'a.