Search form

Kôrĭntô Rơh 1 11

1Ăn khân ay may jan tâng gâp, kơt gâp jan tâng Brah Krist nơm đŏng.*

Ndơ ueh mâu ueh ta nôk yơk mbah ma Kôranh Brah nơm

2[Ơ oh nô ta nau nsing], gâp răm maak ma khân ay may hôm kah gĭt gâp, gâp rnê khân ay may, yorlah dâng lĕ ndơ i gâp lĕ đơn ntŭm nti khân ay may nơh, khân ay may ndjôt jan tâng kơt dadê. 3Yơn ma gâp ŭch mbơh ăn khân ay may gĭt, Brah Krist jêng tâm ban ma bôk ma dâng lĕ bu klô, sai jêng tâm ban ma bôk ma ur păng nơm, jêh ri Kôranh Brah jêng tâm ban ma bôk ma Brah Krist.* 4Bu moh bu klô i mbơh sơm, mâu lah ntơyh nau ngơi Kôranh Brah nđâp ma geh ndơ ndô ta bôk, bu klô i nây jêng mưch ma Brah Krist+ . 5Tih ma bu moh bu ur i mbơh sơm, mâu lah ntơyh nau ngơi Kôranh Brah mâu ôh geh ndô bok ta bôk, bu ur i nây jêng mưch ma Brah Krist, păng jan kơt nây tâm ban ma păng kreh lưn bôk đŏng. 6Lah bu moh bu ur i mâu ndô bok ta bôk, ăn bu ur i nây kreh lơi sŏk, mâu lah kreh lưn bôk. Lah păng klach đit prêng kreh lơi sŏk, mâu lah kreh lưn bôk nây, iăt ma ndô bok dô. 7Bu klô mâu ôh di ndô bok ta bôk, yorlah Kôranh Brah njêng bu klô tâm ban ma Păng nơm, ndri bu klô nhhơ nau chrêk lơp Kôranh Brah ăn bu say. Yơn ma bu ur nhhơ nau chrêk lơp bu klô ăn bu say,* 8yorlah bơh ntơm nơh Kôranh Brah mâu ôh njêng Ađăm i bu klô lor bu lôh bơh bu ur, Păng njêng bu ur i lôh bơh bu klô.* 9Jêh ri Kôranh Brah mâu ôh njêng bu klô gay ma tâm kơl bu ur, Păng njêng bu ur gay ma tâm kơl bu klô. 10Yor ma ndơ i nây, nđâp ma phung tông păr, di ma bu ur ndô bok ta bôk păng nơm, jêng ndơ nhhơ i sai geh nau dơi ma păng.

11Yơn ma ta năp măt Kôranh Yêsu, mâu ôh geh bu ur lah mâu geh bu klô, jêh ri mâu ôh geh bu klô lah mâu geh bu ur đŏng, khân păng tâm kơl băl.* 12Yơn ma bol lah bu ur dak bôk lôh bơh bu klô, dâng lĕ bu klô êng bơh kơi deh tă bơh bu ur, jêh ri dâng lĕ ndơ lôh tă bơh Kôranh Brah nơm dadê. 13Lŏng khân ay may nklŏn êng săk khân ay may nơm heh: Di đŏng bơh, lah ăn bu ur mbơh sơm ma Kôranh Brah mâu geh ndô bok ta bôk? 14Lŏng mpeh ma bu klô, ơm mâu gĭt n'hêl lah jêng ndơ đit prêng ma rong sŏk jong? 15Yơn ma mpeh ma bu ur, rong sŏk jong jêng ueh ngăn ma khân păng. Kôranh Brah lĕ ăn khân păng rong sŏk jong nây, jêng ndơ ndô ta bôk khân păng nơm. 16Yơn ma lah geh bunuyh ŭch tâm rlăch ma nau i nây, hên mâu vay ôh jan êng bơh ndơ i nây, jêh ri ta phung nsing ma Kôranh Brah dâng lĕ ntŭk êng jât kŏ mâu vay jan êng bơh ndơ i nây đŏng.

Nau nhêt sa nkah kloh ueh

17Nau gâp mbơh i jât năp dja, gâp mâu geh ôh rnê khân ay may, yorlah nau rƀŭn khân ay may mâu ôh tâm kơl rdŏk njêng, yơn ma geh nau n'groh chrao. 18Yorlah gâp lĕ tăng nôk khân ay may gŭ rƀŭn ta năp Kôranh Brah, khân ay may tâm pă phung, jêh ri nau i nây gâp iăt đê̆ đê̆ đŏng.* 19Iăt ma geh nau tâm pă phung ta khân ay may, ri mơ say n'hêl bu moh Kôranh Brah de rnê ta khân ay may. 20Nôk khân ay may gŭ rƀŭn, khân ay may mâu ôh di nhêt sa nkah kloh ueh, 21yorlah du huê du huê nhêt sa ndơ i păng nơm ndjôt bơh nhih bơh jay khân păng nơm, mâu ôh tâm kŏp băl, jêh ri bunuyh aƀă hôm ji ngot, bunuyh aƀă lĕ hơm nđâp ma nhŭl.* 22Nhih jay khân ay may nơm ơm mâu geh lah ma gŭ nhêt gŭ sông sa? Mâu lah khân ay may ŭch mưch phung i nsing Kôranh Brah, ndrel ma ŭch ăn phung i mâu geh ndơ sông sa ma đit prêng? Lah ndri mơm nau gâp ŭch ngơi ma khân ay may? Ŭch rnê khân ay may, mâu lah mâu? Nau i nây gâp mâu ôh rnê khân ay may!*

23Gâp lĕ sŏ dơn jêh nau nti tă bơh Kôranh Yêsu mbơh đơn ma khân ay may, nôk măng bu nhŭp njŭn Păng nkhât ta si tâm rkăng, Păng sŏ nŭmpăng,* 24lah ueh ma Kôranh Brah, jêh ri gĭch nŭmpăng i nây n'ho ma lah: “+ Dja jêng săk jăn Gâp i Gâp ăn ma khân ay may, ăn khân ay may jan kơt nđa let jât năp tay, gay ma kah gĭt ma Gâp.” 25Kơt ndri đŏng, lĕ jêh sông sa nây, Păng sŏ đŏng kchok geh ndrănh play yŭng yar ƀon lah: “Ndrănh play yŭng yar ƀon ta kchok dja jêng nau tâm rnglăp mhe, Kôranh Brah ndrel khân may. Nau tâm rnglăp mhe i nây, gâp jan ma khân may ma mham gâp. Ăp tơ̆ khân may nhêt, ăn jan kơt nđa, gay ma khân may hôm kah gĭt ma Gâp.”* 26Ăp tơ̆ khân ay may sa nŭmpăng kơt nây, ndrel ma nhêt ndrănh play yŭng yar ƀon ta kchok kơt nây, jêng nau khân ay may mbơh nkoch nau Kôranh Yêsu khât n'ho ma tât nar Păng văch tay.*

27Lah ndri bu moh i sa nŭmpăng Kôranh Yêsu i nây, ndrel ma nhêt ndrănh play yŭng yar ƀon i nây mâu tâm di ma nau yơk ma Brah Krist, păng i nây jan tih, yorlah mâu yơk ôh ma săk Kôranh Yêsu, nđâp ma mham Păng nơm. 28Iăt ma dâng lĕ bunuyh mêt uănh êng nuih n'hâm păng nơm lor ƀŏt, jêh ri dâng sa nŭmpăng, ndrel ma nhêt ndrănh play yŭng yar ƀon ta kchok i nây, 29yorlah bu moh i sa nŭmpăng, ndrel ma nhêt ndrănh play yŭng yar ƀon ta kchok i nây mâu tâm di, păng mâu tâm di ma nau yơk săk jăn Kôranh Yêsu. Bunuyh i nây tâm ban ma sŏ dôih tê̆ ta săk păng nơm ta nau nhêt sa i nây.* 30Kơt ndri dâng ta phung khân ay may geh ŏk bunuyh mâu hôm geh suan, ndrel ma geh nau ji, jêh ri aƀă nkre ma khât đŏng.

31Yơn ma lah bân mêt uănh êng nuih n'hâm bân nơm lor ƀŏt, Kôranh Brah mâu ôh tê̆ dôih bân aƀaơ dja kơt nây. 32Yơn ma lah Kôranh Brah tê̆ dôih bân kơt nây, Păng ŭch jan ăn bân nhăl, gay ma mâu ôh ăn bân geh dôih ndrel dâng lĕ bunuyh i mâu nsing ma Kôranh Yêsu ta nar n'glĕ dŭt.

33Ơ oh nô ta nau nsing, nôk khân ay may rƀŭn nhêt sa nkah kloh ueh i nây, ăn khân ay may tâm kŏp ndrăng nơm ƀŏt. 34Lah bu moh i ji ngot ăn păng sông sa lơi bơh jay păng nơm lor dô, gay ma lơi ăn nau gŭ rƀŭn khân ay may i nây geh dôih. Nau i hôm aƀă êng jât, kŏp tât gâp ƀŏt dâng nkra ăn lĕ.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index