Search form

Kôrĭntô Rơh 1 12

Nau Brah Huêng Ueh de ăn dơm dam

1Ơ oh nô ta nau nsing, gâp ŭch khân ay may gĭt n'hêl ma nau i Brah Huêng Ueh de ăn dơm dam. 2Khân ay may nơm lĕ gĭt jêh, nôk khân ay may ê hŏ nsing ma Brah Yêsu, geh ndơ êng êng ăn khân ay may ŭch yơk mbah rup brah i mlo.* 3Kơt ndri dâng gâp ŭch mbơh ăn khân ay may gĭt n'hêl, lah du huê bunuyh geh Brah Huêng Ueh i kloh ueh gŭ ta păng, bunuyh i nây mâu ôh ngơi lah: “Ăn Brah Yêsu geh nau rtăp” jêh ri lah bu moh mâu geh Brah Huêng Ueh gŭ, kŏ mâu geh đŏng bunuyh dơi lah: “Brah Yêsu jêng Kôranh.”*

4Nau ăn dơm dam i nây geh ntil êng êng, yơn ma du huê Brah Huêng Ueh dơm i năk ăn.* 5Nau kơl bu geh nau jan êng êng, yơn ma kơl jan ăn ma du huê Kôranh Brah dơm. 6Nau jan kar geh nau jan êng êng, yơn ma geh du huê Kôranh Brah dơm i ăn nau dơi ma jan kar êng êng i nây ta dâng lĕ bunuyh.

7Brah Huêng Ueh ăn nau blao êng êng ma du huê du huê bunuyh i nsing ma Brah Krist, gay ma tâm kơl ndrăng bunuyh i nsing ma nau blao i nây.* 8Du huê bunuyh Păng ăn mbơh ngơi ma nau mân gĭt blao ngăn, jêh ri du huê bunuyh êng jât blao mbơh ngơi ma nau gĭt vât tă bơh Brah Huêng Ueh, geh du huê Brah Huêng Ueh dơm i năk ăn dâng lĕ nau i nây. 9Ma du huê bunuyh geh nau nsing dŭt nâp i bu êng mâu ôh geh, geh du huê Brah Huêng Ueh i nây đŏng ăn, jêh ri ma du huê bunuyh êng jât Păng ăn nau dơi ma jan bah bunuyh geh nau ji êng êng, du huê Brah Huêng Ueh i nây đŏng ăn. 10Păng ăn du huê bunuyh jât ăn nau dơi ma jan ndơ lĕ nau ngăn, ăn du huê bunuyh jât blao ntơyh nau ngơi Kôranh Brah, ăn du huê bunuyh jât blao gĭt năl moh nau tă bơh Kôranh Brah mâu lah mâu, ăn du huê bunuyh jât blao ngơi nau ngơi êng êng i păng mâu geh nti, jêh ri ăn du huê jât ma blao rblang dâng lĕ nau ngơi i nây. 11Dâng lĕ ndơ i nây jêng tă bơh du huê Brah Huêng Ueh dơm ăn, Păng pă ăn ma du huê du huê ndơ êng êng tâng Păng nơm ŭch.

Săk jăn nguai dơm

12Brah Krist ntât tâm ban ma du săk jăn dơm, bân i nsing ma Păng jêng ndơ êng êng ta săk jăn i nây. Bol lah geh ŏk ndơ êng êng ta săk jăn bunuyh, yơn ma dâng lĕ ndơ i nây tâm rnglăp jêng du săk jăn dơm.* 13Dâng lĕ bân bol lah phung Israel, bol lah phung i mâu di phung Israel+ kađôi, bol lah bunuyh dâk bu, bol lah bunuyh kon me kađôi, dâng lĕ bân lĕ jan ƀăptem yŭk ma dak ma du huê Brah Huêng Ueh dơm, jêng tâm rnglăp băl ăn jêng tâm ban ma du săk jăn hŏ, jêh ri dâng lĕ bân lĕ sŏ dơn du huê Brah Huêng Ueh i nây gŭ ndrel đŏng.

14Ta săk jăn mâu ôh geh du ntil ndơ dơm, geh ŏk ntil ndơ. 15Lah jŏng lah: “Yorlah gâp dja mâu ôh jêng ti, dâng gâp mâu ôh jêng ndơ ta săk jăn dja” yơn ma jŏng i nây hôm e ndơ ta săk jăn nanao đŏng. 16Lah tôr lah: “Yorlah gâp dja mâu ôh jêng trôm măt, dâng gâp mâu ôh jêng ndơ ta săk jăn dja” yơn ma tôr i nây hôm e ndơ ta săk jăn nanao đŏng. 17Lah dâng lĕ ntil ndơ ta săk jăn jêng trôm măt dadê, mă ndơ ma iăt tăng? Jêh ri lah dâng lĕ ntil ndơ ta săk jăn jêng tôr dadê, mă ndơ ma gĭt năl ƀô? 18Yơn ma Kôranh Brah lĕ ăn jêh ndơ êng êng gŭ ta ntŭk êng êng ta săk jăn tâng Păng nơm ŭch. 19Lah dâng lĕ rngôch jêng du ntil ndơ dơm, lah ndri mơm dâng hôm jêng săk jăn? 20Ndơ ta săk jăn geh ŏk, yơn ma dâng lĕ ndơ i nây jêng du săk jăn dơm. 21Trôm măt mâu dơi lah ti: “Khân may i nây gâp mâu khăch ôh” jêh ri bôk mâu đŏng dơi lah jŏng: “Khân may i nây gâp mâu khăch ôh.” 22Yơn ma moh ndơ i bu mân mâu ôh kơp khlay, ndơ i nây plăch ma geh nau khlay rlau bu chrao. 23Jêh ri moh ndơ i bân mân mâu lăng ueh ma uănh, ndơ i nây plăch ma bân nkrơ̆ ma bok ao rlau bu chrao. Ndri bân njrăng ndơ i mâu lăng ueh ma uănh nây ăn ŏk rlau. 24Lŏng ndơ i bân uănh lĕ ueh jêh, ndơ i nây bân mâu hôm khăch mân jât ôh. Kôranh Brah lĕ ndrăp jêh săk jăn bân, ndrel ma kơp khlay moh ndơ i bu mâu kơp khlay, 25gay ma lơi ôh ăn geh nau tâm rlăch ta săk jăn, jêh ri gay ma dâng lĕ ndơ i nây ăn blao tâm kơl ndrăng nơm.* 26Lah geh du ntil ndơ geh nau ji, dâng lĕ ndơ aƀă êng geh nau ji dadê đŏng, lah geh du ntil ndơ i bu kơp khlay, dâng lĕ ndơ aƀă êng jêng ueh maak dadê đŏng.

27Khân ay may jêng săk jăn Brah Krist nơm, jêh ri du huê du huê jêng ndơ êng êng ta săk jăn i nây.* 28Ta phung nsing ma Brah Krist, lor bu Kôranh Brah kơih ăn geh mpôl kôranh oh mon, jêh ri Păng kơih ăn geh bunuyh ntơyh nau ngơi Păng nơm, jêh ri jât Păng kơih ăn geh bunuyh năk ntŭm nti. Jêh bơh nây jât Păng kơih ăn geh bunuyh năk jan ndơ nau khlay lĕ nau ngăn, ăn bunuyh năk jan bah bunuyh geh nau ji êng êng, ăn bunuyh năk blao kơl bu, ăn bunuyh năk blao mât uănh, ăn bunuyh năk blao mbơh ngơi nau ngơi êng êng i mâu ôh geh nti.* 29Mâu di ôh lĕ rngôch bân jêng kôranh oh mon dadê, mâu di ôh lĕ rngôch bân jêng bunuyh năk ntơyh nau ngơi Kôranh Brah dadê, mâu di ôh lĕ rngôch bân jêng bunuyh năk ntŭm nti dadê, mâu di ôh lĕ rngôch bân jan ndơ lĕ nau ngăn dadê, 30mâu di ôh lĕ rngôch bân geh ăn ndơ dơm dam dơi jan bah bunuyh geh nau ji êng êng, mâu di ôh lĕ rngôch bân blao mbơh ngơi nau ngơi êng êng dadê, mâu di ôh lĕ rngôch bân blao rblang dâng lĕ nau ngơi i nây dadê. 31Lah ndri dâng lĕ ndơ Brah Huêng Ueh ăn dơm dam i nây, ăn khân ay may nđơr ŭch tâng joi ndơ i ueh rlau dô. Aƀaơ dja gâp ŭch mbơh nkoch ăn ma khân ay may nau i ueh rlau bu.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index