Search form

Kôrĭntô Rơh 1 3:3

3yorlah khân ay may hôm geh nuih n'hâm nau mân tâm ban ma bunuyh i mâu nsing kơt ơm. Ta phung khân ay may hôm geh nau tâm mâu nach, tâm rlăch. Nau i nây nhhơ khân ay may hôm geh nuih n'hâm nau mân tâm ban ma bunuyh i mâu nsing, hôm gŭ rêh tâm ban ma bunuyh i mâu nsing.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index