Search form

Kôrĭntô Rơh 1 4:10

10Bu lah hên bunuyh rluk mâl yor ma hên mbơh nkoch nau Brah Krist, lŏng khân ay may nây kơp êng jêng bunuyh i geh nau mân gĭt blao yor ma gŭ ndrel Brah Krist. Hên tâm ban ma bunuyh i mâu geh n'hâm suan, yơn ma khân ay may nây tâm ban ma bunuyh i geh suan dăng ngăn. Khân ay may bu yơk, tih ma hên bu de mưch rmot.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index