Search form

Kôrĭntô Rơh 1 int

Nau bôk ăn bu gĭt lor

Nơm nchih samƀŭt dja rnha Pôl, păng nchih samƀŭt dja klăp lah ta năm 56, klăp lah 23 năm jêh Brah Yêsu dâk rêh. Păng gŭ ta ƀon Êphêsô nôk păng nchih samƀŭt dja.

Rnôk Pôl, ƀon Kôrĭntô jêng du mlŏm ƀon i kuŏng ngăn ta bri Akhây, jêng bri Grek aƀaơ dja. Pôl ntơm hăn mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ta ƀon Kôrĭntô klăp lah ta năm 51, păng gŭ ta ƀon nây du năm n'gul (Kar 18:1-18). Bơh kơi Pôl nây geh du huê rnha Apôlôs đŏng, hăn nti nau Brah Krist ta ƀon Kôrĭntô (1Kô 3:6).

Ma samƀŭt a êng i Pôl nchih dăn uănh ta samƀŭt Rôm ta nau bôk ‘Samƀŭt Pôl’.

Nau ŭch ntrŏng ta samƀŭt dja

Pôl nchih samƀŭt dja gay ma plơng ơh nau ôp ta du mlŏm samƀŭt bơh phung nsing ta ƀon Kôrĭntô (1Kô 7:25), păng geh đŏng tăng lư nau bu mbơh nkoch phung nsing ta ƀon Kôrĭntô nây geh nau tâm pă phung (1Kô 3:1-13), geh nau jan mâu ueh aƀă (1Kô 5:1-13), geh bunuyh aƀă mưch Pôl mâu ŭch sŏ dơn păng jêng kôranh oh mon.

Nau khlay aƀă êng

Nau nti aƀă i ueh, ndrel ma i geh khlay hô ngăn ta samƀŭt dja, nau nti ma nau nhêt sa nkah kloh ueh (1Kô 11:20-34), nau nti ma nau Brah Huêng Ueh de ăn dơm dam (1Kô 12:1-31), nau nti ma nau rŏng (1Kô 13:1-13), nau nti ma nau dâk rêh tay (1Kô 15:1-58).

Mbơh nau khlay ta samƀŭt dja

- Nau ôp ueh lăng (1:1-9)

- Nau tâm rlăch ta phung i nsing ma Brah Krist (1:10-4:21)

- Nau djơh ta phung nsing ta ƀon Kôrĭntô (5:1-6:20)

- Nau nđăp ur sai (7:1-40)

- Ndơ ôp brah (8:1-11:1)

- Ndơ ueh mâu ueh ta nôk yơk mbah ma Kôranh Brah nơm, nau nhêt sa nkah kloh ueh, nau Brah Huêng Ueh de ăn dơm dam, ndrel ma nau rŏng ma bu (11:2-14:40)

- Nau dâk rêh Brah Yêsu, ndrel ma nau dâk rêh tay phung i nsing ma Brah Yêsu (15:1-15:58)

- Prăk kơl ma phung nsing ta ƀon Yêrusalem (16:1-12)

- Nau Pôl ntĭnh êng êng (16:13-24)

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index