Search form

Yôhan Rơh 1 1

Brah Yêsu jêng Nau Ngơi i ăn nau rêh

1Nau lĕ ơm geh bơh ntơm saơm nơh ngăn, Nau hên i kôranh oh mon lĕ say lĕ tăng jêh, Nau i nây hên mbơh nkoch ma khân ay may. Hên lĕ say Nau i nây ma măt hên nơm, hên lĕ geh pah Nau i nây ma ti hên nơm đŏng, Nau i nây jêng Brah Yêsu Krist nơm, Păng jêng Nau Ngơi i ăn nau rêh.* 2Păng i ăn nau rêh nây, Kôranh Brah lĕ nhhơ săk Păng ăn hên say jêh, hên dja i tơm say, ndrel ma mbơh nkoch ăn ma khân ay may Păng i jêng nau rêh n'ho ro nây. A lor nơh Păng gŭ ndrel Bơ̆ Păng nơm ta kalơ ri, jêh ri Kôranh Brah lĕ nhhơ Păng ăn hên ma say.* 3Hên mbơh nkoch ăn ma khân ay may moh ndơ i hên lĕ say lĕ tăng jêh, gay ma khân ay may lăp gŭ tâm rnglăp ndrel hên đŏng, jêh ri bân lĕ gŭ tâm rnglăp jêh ndrel Kôranh Brah Bơ̆, ndrel Brah Yêsu Krist i Kon Păng nây.* 4Jêh ri gâp nchih dâng lĕ nau i dja njuăl ăn khân ay may, gay ma bân geh nau răm maak dŭt hô.*

Nau gŭ rêh ta nau ang

5Dja jêng nau hên ntĭnh i hên lĕ tăng bơh Brah Yêsu Krist. Hên mbơh nkoch nau i nây ăn ma khân ay may tăng đŏng: Kôranh Brah jêng nau ang, mâu geh ôh nau ngo gŭ ta Păng, đê̆ mâu ơm.* 6Lah bân lah, bân nơm gŭ tâm rnglăp ndrel Kôranh Brah, tih ma mâu ôh gŭ rêh tâng nau Păng ŭch, bân tâm ban ma hôm gŭ ta nau ngo chrao, lah ndri bân lĕ ngơi mƀrôh jêh, mâu ôh tâng jan nau ngăn.* 7Yơn ma lah bân gŭ rêh tâng nau Păng ŭch, bân tâm ban ma gŭ ta nau ang, kơt Păng gŭ ta nau ang đŏng. Lah ndri bân lĕ gŭ tâm rnglăp băl ndrel mham Brah Yêsu nơm i Kon Kôranh Brah tâm ban ma rao dâng lĕ nau tih bân ăn bân jêng kloh ta năp măt Kôranh Brah.*

Nau tih, ndrel ma nau yô̆

8Lah bân lah, bân mâu ôh geh nau tih, bân mƀrôh êng săk bân nơm, jêh ri nau ngăn mâu ôh gŭ ta bân. 9Yơn ma lah bân mbơh nau tih bân nơm ma Kôranh Brah, Kôranh Brah yô̆ mâu hôm kơp nau tih bân, n'ho ma tâm ban ma rao bân ăn jêng kloh mâu hôm geh nau djơh nau kue, yorlah Păng răp jăp, Păng sŏng, Păng jan tâng dâng lĕ nau Păng ton nơh.* 10Lah bân lah: “Bân mâu ôh jan tih” i nây jêng bân lah Kôranh Brah jêng nơm mƀrôh+ , jêh ri nau ngơi Kôranh Brah mâu ôh gŭ ta bân.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index