Search form

Yôhan Rơh 1 2:21

21Gâp nchih samƀŭt dja njuăl ăn khân ay may, mâu di ôh yorlah khân ay may ê hŏ gĭt năl nau ngăn, yơn ma gâp nchih yor ma khân ay may lĕ gĭt năl jêh nau ngăn, jêh ri khân ay may lĕ gĭt jêh nau ngăn mâu ôh lôh jêng nau mƀrôh.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index