Search form

Yôhan Rơh 1 5

Nau nsing ma Brah Yêsu

1Bu moh i iăt Brah Yêsu i jêng Brah Krist i nơm rklaih tă bơh Kôranh Brah de njuăl, păng i nây jêng kon Kôranh Brah ngăn. Jêh ri bu moh i rŏng ma Kôranh Brah Bơ̆, păng i nây rŏng ma dâng lĕ phung kon Kôranh Brah đŏng.* 2Lah bân lĕ rŏng jêh Kôranh Brah, ndrel ma lĕ ndjôt dâng lĕ nau Păng đă, tă bơh nau i nây dâng bân dơi gĭt, bân lĕ rŏng jêh ma dâng lĕ phung kon Păng. 3Lah bân rŏng ma Kôranh Brah, bân ndjôt dâng lĕ nau i Păng đă nây đŏng. Jêh ri nau đă i nây mâu ôh jŏk jêr.* 4Dâng lĕ bunuyh i lĕ jêng kon Kôranh Brah, jêng phung i lĕ dơi jêh bơh nau djơh ta neh ntu dja, jêh ri nau dơi bơh nau djơh i nây tă bơh nau bân nsing ma Brah Krist.* 5Lah ndri bu moh i dơi tâm lơh đah nau djơh ta neh ntu nây? Geh bunuyh i iăt lah Brah Yêsu i Kon Kôranh Brah ngăn, bunuyh i nây i dơi tâm lơh đah nau djơh ta neh ntu dja.*

Nau rêh n'ho ro

6Brah Yêsu Krist văch ta neh ntu dja ma dak jêng ta nau yŭk ƀăptem ma dak, ndrel ma mham jêng nau Păng lĕ khât ta si tâm rkăng, mâu ôh dơn ma dak dơm, yơn ma nđâp ma dak, nđâp ma mham đŏng. Brah Huêng Ueh mbơh nau i nây jêng di ngăn, Brah Huêng Ueh i nau ngăn.* 7Geh pe ntil nau khlay i mbơh nkoch ma Brah Yêsu Krist jêng Kon Kôranh Brah+ . 8Geh Brah Huêng Ueh, geh dak nau ƀăptem yŭk ma dak, geh mham Brah Yêsu i hoch ta si tâm rkăng, lĕ pe dja jêng du ntôr nau dơm. 9Bân lĕ sŏ dơn jêh nau mbơh nkoch i tă bơh bunuyh, yơn ma nau mbơh nkoch i tă bơh Kôranh Brah geh nau khlay lơ ma rlau nây jât, jêh ri Kôranh Brah lĕ mbơh nkoch ma Kon Păng nơm jêh.* 10Bu moh i lĕ nsing ma Kon Kôranh Brah nơm, păng i nây lĕ ndjôt nau mbơh nkoch i nây ta nuih n'hâm păng nơm. Bu moh i mâu ôh nsing, păng kơp Kôranh Brah mƀrôh, yorlah păng mâu ôh iăt ma nau Kôranh Brah lĕ mbơh nkoch ma Kon Păng nơm nây.* 11Kôranh Brah lĕ ăn jêh nau rêh n'ho ro ma bân, jêh ri nau rêh i nây jêng geh ta Kon Păng nơm, nau i nây jêng ndơ Kôranh Brah mbơh nkoch ma bân.* 12Bu moh i gŭ tâm rnglăp ndrel Kon Kôranh Brah nơm, păng i nây geh nau rêh n'ho ro đŏng, yơn ma bu moh i mâu ôh gŭ tâm rnglăp ndrel Kon Kôranh Brah nơm, păng i nây mâu ôh geh nau rêh n'ho ro.*

13Gâp nchih samƀŭt dja njuăl ăn khân ay may, gay ma ăn khân ay may gĭt i lĕ nsing jêh ma Kon Kôranh Brah nơm, khân ay may lĕ geh nau rêh n'ho ro jêh. 14Kơt ndri dâng bân geh nuih n'hâm bănh ta năp măt Kôranh Brah, lah moh ndơ i bân dăn tâng nau Păng ŭch, Păng iăt kơt nau bân dăn nây ngăn ro.* 15Lah bân lĕ gĭt jêh Păng iăt kơt nau i bân dăn nây, lah ndri moh ndơ i bân dăn tă bơh Păng, bân lĕ gĭt đŏng geh ndơ i nây ngăn ro.

16Lah bu moh i say ta phung oh nô i nsing ma Brah Krist geh jan tih i Kôranh Brah hôm yô̆ nđach mâu ôh tât gŭ ta ndrung ŭnh n'ho ro, ăn păng i say nây dăn hŏm ma Kôranh Brah, jêh ri Kôranh Brah mra ăn nau rêh ma bunuyh i nây ro. Nau tih i gâp ngơi nây jêng nau tih i Kôranh Brah hôm yô̆ nđach dơm. Yơn ma geh nau tih i êng i Kôranh Brah mâu hôm yô̆ nđach. Nau tih i nây gâp mâu ôh ăn khân ay may dăn. 17Dâng lĕ ntil nau djơh, jêng nau tih dadê, yơn ma geh nau tih i Kôranh Brah hôm yô̆ nđach. 18Bân lĕ gĭt jêh, bu moh i lĕ jêng kon Kôranh Brah, păng i nây mâu ôh jan tih, yorlah Brah Yêsu Krist nơm njrăng păng i nây, jêh ri i kôranh mpôl brah djơh mâu hôm ôh geh nau dơi ma păng i nây jât.* 19Bân lĕ gĭt jêh, bân jêng kon Kôranh Brah, yơn ma dâng lĕ bunuyh i mâu nsing ma Brah Krist jêng gŭ ta nâm nau dơi i kôranh mpôl brah djơh nây dadê.* 20Bân lĕ gĭt đŏng, Brah Yêsu Krist i Kon Kôranh Brah nơm lĕ văch ta dja, Păng ăn nau gĭt blao gay ma bân gĭt năl Kôranh Brah i ngăn ngên. Bân gŭ ndrel Păng i Kon Kôranh Brah nơm, Păng i Brah nanê̆ ngăn, nđâp ma Păng i tơm nau rêh n'ho ro.* 21Ơ phung kon sau, ăn khân ay may der ăn ngai lơi ôh yơk mbah brah nklă.*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index