Search form

Yôhan Rơh 1 int

Nau bôk ăn bu gĭt năl lor

Nơm nchih samƀŭt dja rnha Yôhan, păng nchih samƀŭt dja klăp lah ta năm 60-90. Yôhan jêng kôranh oh mon Brah Krist ta 12 nuyh mpôl kôranh oh mon. Ta nau ngơi Grek mâu ôh geh nchih rnha Yôhan ta samƀŭt dja, yơn ma phung kôranh phung nsing ma Brah Krist bơh kơi jêh bu nchih nau tâm rnglăp mhe, kơp Yôhan năk nchih, bu mân lah păng nchih samƀŭt dja ta ƀon Êphêsô, păng njuăl samƀŭt dja ăn ma dâng lĕ phung nsing ma Brah Yêsu. Păng nchih samƀŭt Yôhan nau mhe mhan ueh đŏng, samƀŭt Yôhan rơh 2, rơh 3 ndrel ma samƀŭt Nau Tâm Mpơl đŏng.

Nau ŭch ntrŏng ta samƀŭt dja

Yôhan ŏk nchih ma nau rŏng ma bu, păng lah ăn bân gĭt n'hêl Kôranh Brah rŏng ma bân, lah bân rŏng ma Kôranh Brah, iăt ma bân rŏng ma bu êng đŏng. Păng lah Brah Yêsu jêng kon Kôranh Brah ngăn, jêh ri jêng bunuyh ngăn đŏng, păng đă njrăng ma nau bu nti nklă, păng lah đŏng, bu moh i gŭ ta Kôranh Brah, bunuyh i nây mâu hôm ôh jan tih (1Yô 3:6; 5:18), jêh ri tâm rŏng ndrăng nơm đŏng (1Yô 3:10, 14; 4:8, 20) păng nchih gay ma bân gĭt n'hêl nanê̆ ngăn, bân sŏ dơn nau rêh n'ho ro (1Yô 5:13). Du trong êng i geh nau khlay hô ngăn ta samƀŭt dja jêng 1Yô 1:9 ‘Yơn ma lah bân mbơh nau tih bân nơm ma Kôranh Brah, Kôranh Brah yô̆ mâu hôm kơp nau tih bân, n'ho ma tâm ban ma rao bân ăn jêng kloh mâu hôm geh nau djơh nau kue, yorlah Păng răp jăp, Păng sŏng, Păng jan tâng dâng lĕ nau Păng ton nơh’.

Mbơh nau khlay ta nkô̆ ta samƀŭt dja

- Brah Yêsu jêng nau ngơi i ăn nau rêh (1:1-4)

- Nau gŭ ta nau ang, ndrel ma nau gŭ ta nau ngo (1:5-2:29)

- Phung kon Kôranh Brah, ndrel ma kôranh i tâm rdâng đah Brah Krist (3:1-24)

- Nau i ngăn, ndrel ma bunuyh ntơyh nklă nau ngơi Kôranh Brah (4:1-6)

- Nau rŏng (4:7-21)

- Nau dơi ta nau nsing (5:1-21)

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index