Search form

Pêtrôs Rơh 1 1:11

11gay ma gĭt moh nar, mơm dâng mra geh nau rklaih i nây, yorlah Brah Huêng Ueh Brah Krist i gŭ ta khân păng ăn khân păng gĭt lor ma nau jêr jŏt Brah Krist, ndrel ma nau chrêk lơp ta Păng bơh kơi nau jêr jŏt i nây.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index