Search form

Pêtrôs Rơh 1 1:7

7Nau jêr jŏt i nây ŭch rlong nau nsing khân ay may gay ma say nau nsing i nây jêng ueh ngăn ngên, jêh ri nau nsing khân ay may geh nau khlay rlau ma mayh i mra roh, bol lah bu gŭch ma ŭnh. Ta nar Brah Yêsu Krist nhhơ săk ăn dâng lĕ bunuyh say, khân ay may mra geh nau rnê, geh nau chrêk lơp, ndrel ma geh nau yơk yor ma nau nsing i nây.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index