Search form

Pêtrôs Rơh 1 4:7

Nau gŭ rêh ta Brah Krist

7Nar n'glĕ dŭt neh ntu dja lĕ bơi ma tât jêh, lah ndri ăn khân ay may geh nuih n'hâm nau mân nâp rkâk, njrăng săk gŭ di keh, gay ma blao mbơh sơm.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index