Search form

Pêtrôs Rơh 1 5

Bunuyh i mât uănh phung nsing

1Lŏng phung i kôranh ta phung nsing, gâp dja jêng kôranh ma phung nsing đŏng, jêng bunuyh i lĕ say ma măt nau jêr jŏt Brah Krist, ndrel ma jêng bunuyh i mra sŏ dơn ndrel nau chrêk lơp nôk Păng nhhơ săk, gâp dăn lah ma phung i kôranh ta phung nsing* 2ăn mât njrăng phung nsing i tâm ban ma be biăp phung Kôranh Brah ăn ueh ma lĕ nuih n'hâm, mâu ôh di tâm ban ma bu nchâp, kŏ mâu di đŏng ma kơnh geh prăk, yơn ma ăn geh nuih n'hâm nđơr ma jan, ndri mơ di ta năp măt Kôranh Brah.* 3Phung bunuyh i Kôranh Brah de jao ăn mât njrăng nây, lơi ôh dŏng nau dơi ma tŭn jot khân păng, yơn ma ăn leo nau ueh ma khân păng i tâm ban ma be biăp phung.* 4Jêh ri ta nôk Kôranh Chiăp be biăp tât ta dja, Păng mra ăn ndơ nkhôm+ i hôm nâng i geh nau chrêk lơp.*

Bunuyh i nsing ma Kôranh Brah

5Ơ phung drôh ndăm ăn tâm ban kơt nây đŏng, ăn iăt nau mpôl kôranh+ . Ăn dâng lĕ khân ay may njŭr êng săk khân ay may nơm, yorlah

‘Kôranh Brah tâm rdâng đah bunuyh i n'hi êng săk,

Yơn ma Păng yô̆ nđach ma bunuyh i njŭr êng săk ŭch iăt nau Păng’ .*

6Lah ndri ăn khân ay may njŭr êng săk ta nâm Kôranh Brah nơm i geh nau dơi dô, gay ma Păng n'hao khân ay may, tât di mong Păng tay.* 7Jêh ri njuyh dâng lĕ nau nklŏn rvê khân ay may ta Păng, yorlah Păng hô ngăn mân ma khân ay may.*

8Ăn gŭ rngeh, jêh ri njrăng săk ăn gŭ di keh, yorlah Satăng i nơm rlăng đah khân ay may tâm ban ma yao mŭr ngrông, ndăch jŭm bunuyh, ŭch ma sa hêk.* 9Lơi ôh iăt jan tâng nau păng, ăn khân ay may gŭ nâp rkâk, ăn geh nau nsing nâp, yorlah khân ay may lĕ gĭt jêh, phung oh nô khân ay may ta nau nsing lam neh ntu dja, khân păng geh nau jêr jŏt kơt khân ay may đŏng.* 10Kôranh Brah dŭt geh nau ueh ăp ntil ngăn, Păng lĕ kuăl jêh khân ay may nây, gay ma ăn khân ay may sŏ dơn nau chrêk lơp i hôm ƀaƀơ n'ho ro yor ma ndơ Brah Krist lĕ jan nơh. Jêh khân ay may lĕ dơn nau jêr jŏt i du ƀlât nây, Păng mra rdŏk njêng khân ay may, ăn n'hâm suan ma khân ay may, ăn khân ay may dăng katang, ndrel ma ăn khân ay may gŭ nâp rkâk.* 11Ăn nau dơi Păng hôm ƀaƀơ n'ho ro! Ơ ăn geh kơt nây ngăn ro+ .

Nau ntĭnh n'glĕ dŭt

12Nô Silas+ i gâp kơp jêng oh nô ta nau nsing răp jăp ngăn, păng kơl gâp nchih samƀŭt gleh i dja, ndrel ma njuăl. Gâp nchih samƀŭt dja gay ma n'hao nuih n'hâm khân ay may, ndrel ma ăn khân ay may gĭt n'hêl nau ueh ngăn ngên Kôranh Brah. Ăn khân ay may gŭ nâp ta nau ueh i nây.* 13Phung nsing ma Kôranh Brah i gŭ ta ƀon i bu kuăl Ƀaƀilôn đŏng, i lĕ Kôranh Brah de kơih kơt khân ay may nây, khân păng ôp nau ueh lăng khân ay may, jêh ri nô Markôs i gâp kơp tâm ban ma kon gâp nơm, dăn ôp nau ueh lăng khân ay may đŏng.* 14Ăn khân ay may tâm ôp nau ueh lăng ndrăng nơm ma nau ueh rah rơch+ . Dăn Kôranh Brah ăn nau đăp mpăn dâng lĕ khân ay may i gŭ ndrel Brah Krist.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index