Search form

Pêtrôs Rơh 1 int

Nau bôk ăn bu gĭt lor

Nơm nchih samƀŭt dja rnha Pêtrôs, păng nchih samƀŭt dja klăp lah ta năm 62, klăp lah 29 năm jêh Brah Yêsu dâk rêh. Bu mân lah păng nchih samƀŭt dja ta ƀon Rôm i păng kuăl ‘Ƀaƀilôn’, yorlah ta nau tâm rnglăp mhe bu dŏng rnha Ƀaƀilôn ngơi hôr ma dâng lĕ phung i tâm rdâng đah Kôranh Brah (1Pê 5:13; NTM 17:1-18:24). Bơh ntơm nơh Pêtrôs jêng bunuyh văng ka dơm, jêh ri Brah Yêsu kuăl păng jêng kôranh oh mon ta 12 nuyh mpôl kôranh oh mon nây đŏng, bu nkhât păng ta ƀon Rôm, klăp lah ta năm 64-68 yor ma păng mbơh nkoch nau mhe mhan ueh. Păng nchih samƀŭt dja ăn ma dâng lĕ phung nsing gŭ lam ntŭk ta prăm ơ̆ bri jê̆ ta bri kuŏng Asi. Pôl lĕ mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ta bri i nây.

Nau ŭch ntrŏng ta samƀŭt dja

Pêtrôs ŭch n'hao nuih n'hâm phung nsing ma Brah Krist, yor ma geh ŏk bu jan jêr jŏt jêh yor ma khân păng nsing ma Brah Krist, păng n'hao nuih n'hâm khân păng ăn gŭ sŏng, ăn gŭ tâm di ma nau Kôranh Brah ŭch, jêh ri jan tâng nau đă mpôl kôranh bri dak. Pêtrôs kuăl phung nsing ‘Phung i gŭ chah chrai jêng tâm ban ma phung bu năch tă bơh bri êng’, păng mâu ôh ŭch lah jêng bu năch ta bri i nây ngăn, ŭch ngơi hôr bri i ngăn ma phung nsing jêng ta ƀon ueh ta kalơ trôk. Ta neh ntu dja, dâng lĕ bunuyh i nsing ma Brah Krist jêng tâm ban ma bu năch bri êng dơm: ‘Ơ oh nô ta nau nsing i gâp rŏng, khân ay may i tâm ban ma bunuyh phung bu năch bri êng ta neh ntu dja, i tâm ban ma bunuyh i gŭ njơh ta neh ntu dja du ƀlât dơm...’ (1Pê 2:11).

Mbơh nau khlay ta nkô̆ ta samƀŭt dja

- Nau ôp ueh lăng (1:1-2)

- Nau rnơm phung nsing, ndrel ma nau nti ăn phung nsing gŭ rêh tâm di đah nau Kôranh Brah ŭch (1:3-2:10)

- A mơm nau gŭ rêh, gay ma Kôranh Brah răm maak (2:11-4:11)

- Nau gŭ rêh lah geh bu jan nau jêr jŏt (4:12-5:11)

- Nau ntĭnh n'glĕ dŭt (5:12-14)

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index