Search form

Têsalônik Rơh 1 1

Nau ôp ueh lăng

1Samƀŭt gâp Pôl nchih. Gâp, Silas+ , ndrel ma Timôthê, pe nuyh hên njuăl ăn ma phung nsing ma Kôranh Yêsu Krist ta ƀon Têsalônik, i gŭ ndrel Kôranh Brah Bơ̆ bân nơm, ndrel Kôranh Yêsu Krist. Dăn Păng ăn nau ueh, ndrel ma nau đăp mpăn ma khân ay may.*

2Hên lah ueh Kôranh Brah ƀaƀơ ma dâng lĕ khân ay may, hên mbơh sơm ăn ma khân ay may ƀaƀơ đŏng. 3Hên kah gĭt dâng lĕ khân ay may ƀaƀơ ngăn ta năp măt Kôranh Brah Bơ̆ bân nơm. Hên kah gĭt dâng lĕ ndơ i khân ay may jan yor ma nau nsing khân ay may, hên kah gĭt đŏng ndơ i khân ay may jan rơah rgănh yor ma nau rŏng khân ay may ma bu, ndrel ma ndơ i khân ay may geh nau rnơm nâp rkâk ma Brah Yêsu Krist i Kôranh bân.*

4Ơ oh nô ta nau nsing i Kôranh Brah nơm rŏng, hên gĭt ngăn jêh Kôranh Brah lĕ kơih khân ay may,* 5yorlah nôk hên mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ma khân ay may nơh, mâu ôh dơn ma nau mbơh ngơi dơm, jêng geh nau Brah, geh Brah Huêng Ueh i kloh ueh gŭ ndrel, nđâp ma khân ay may geh nuih n'hâm nsing dŭt nâp rkâk đŏng. Nôk hên hôm gŭ ndrel khân ay may nơh, khân ay may lĕ gĭt say đŏng nau gŭ rêh hên gay ma kơl khân ay may.* 6Khân ay may lĕ jan tâng kơt hên, ndrel ma lĕ jan tâng kơt Kôranh Yêsu. Bol lah khân ay may geh mâp ma nau jêr jŏt dŭt hô kađôi, khân ay may sŏ dơn nau Kôranh Brah ma nau răm maak i tă bơh Brah Huêng Ueh i kloh ueh đŏng.* 7Kơt ndri dâng khân ay may jêng nơm leo dâng lĕ phung nsing ta bri Masêđôn, ta bri Akhây ăn tâng jan ueh đŏng. 8Yorlah nau Kôranh Brah i lôh tă bơh khân ay may nơh, mâu ôh dơn ma bu lư ta bri Masêđôn, ndrel ma ta bri Akhây dơm, lam ntŭk ngăn bu lư khân ay may nsing ma Kôranh Brah. Lah ndri nau nsing khân ay may nây, hên mâu hôm ôh khăch mbơh nkoch.* 9Ŏk ngăn bunuyh ta bri i nây mbơh nkoch ma hên, nau i khân ay may rom hên nôk hên hăn a khân ay may nơh, nau i khân ay may mƀăr lơi brah nklă, jêh ri sât ma Kôranh Brah, gay ma yơk mbah ma Păng i Brah rêh mâu blao khât, Păng i Brah ngăn.* 10Bu mbơh nkoch đŏng nau khân ay may hôm gŭ kŏp Kon Kôranh Brah nơm i mra jŭr tă bơh trôk. Păng Brah Yêsu i Kôranh Brah de lĕ jan ăn dâk rêh jêh. Păng i nây rklaih bân bơh nau tê̆ dôih Kôranh Brah ta nar jât năp tay.*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index