Search form

Têsalônik Rơh 1 2

Nau Pôl gŭ jan kar ta ƀon Têsalônik

1Ơ oh nô ta nau nsing, khân ay may nơm lĕ gĭt jêh, hên hăn a khân ay may nơh mâu ôh jêng dơm dam.* 2Khân ay may lĕ gĭt jêh, jêh hên dơn nau jêr jŏt, nau bu rak suai hên ta ƀon Philip nơh, Kôranh Brah ăn hên geh nuih n'hâm bănh mbơh nkoch nau mhe mhan ueh Păng tât ma khân ay may đŏng, bol lah geh nau tâm rdâng dŭt hô kađôi.* 3Hên geh nuih n'hâm bănh, yorlah nau i hên ntŭm nti nây nơh, mâu geh rlăm, mâu geh ƀơ̆ ƀơch, mâu geh mƀrôh ôh.* 4Kôranh Brah kơp hên di, ndri dâng Păng njŭn nau jan kar mbơh nkoch nau mhe mhan ueh dja ăn ma hên, jêh ri hên mbơh nkoch tâng ndơ i nây đŏng. Hên mâu ôh mbơh nkoch gay ma bunuyh rnê, yơn ma hên mbơh nkoch gay ma Kôranh Brah rnê, jêh ri Păng rlong nuih n'hâm hên đŏng. 5Khân ay may lĕ gĭt jêh, hên mâu prot ôh mbơh ngơi lĕ ueh rlau keh ir, hên mâu prot đŏng mbơh ngơi gay ma geh sŏ dơn prăk sŏ dơn drăp ndơ bơh khân ay may. Geh Kôranh Brah i năk tơm say.* 6Hên mâu đŏng joi nau rnê i tă bơh bunuyh, bol lah tă bơh khân ay may, mâu lah tă bơh bunuyh êng kađôi. 7Hên jêng kôranh oh mon Brah Krist geh nau dơi đă khân ay may, yơn ma hên gŭ ndrel khân ay may mleh rmên ngăn, tâm ban ma mê̆ mât kon bê păng nơm đŏng. 8Yor ma hên geh nuih n'hâm rŏng ma khân ay may dŭt hô kơt nây, hên ŭch ăn ma khân ay may mâu ôh dơn ma nau mhe mhan ueh Kôranh Brah dơm, nđâp ma nau rêh hên nơm ăn ma khân ay may jât, yorlah hên rŏng khân ay may dŭt hô ngăn.

9Ơ oh nô ta nau nsing, khân ay may hôm kah gĭt nôk hên gŭ ndrel khân ay may nơh, hên jan kar jŏk rơah ngăn, jan kar dâng măng dâng nar, gay ma lơi ăn khân ay may jêr kơl siăm hên, nôk hên mbơh nkoch nau mhe mhan ueh Kôranh Brah ăn ma khân ay may.* 10Hên gŭ ndrel khân ay may i bunuyh nsing ma Brah Yêsu, ma nau kloh, ma nau sŏng, mâu ôh geh nau ma nduih. Geh khân ay may, geh Kôranh Brah i năk tơm say hên.* 11Khân ay may lĕ gĭt đŏng, hên lĕ jan ma du huê du huê khân ay may nơh tâm ban ma bơ̆ jan ma kon ngăn. 12Hên ntrôl, nđâp ma n'hao nuih n'hâm khân ay may, jêh ri dăn khân ay may hô ngăn hôm gŭ rêh tâm di đah nau Kôranh Brah ŭch. Păng kuăl khân ay may lăp gŭ ta nau mât uănh Păng nơm, ndrel ma gŭ ta nau chrêk lơp Păng nơm.

13Kơt ndri dâng hên lah ueh ma Kôranh Brah ƀaƀơ ngăn, yorlah nôk hên leo nau mhe mhan ueh mbơh nkoch ăn ma khân ay may nơh, khân ay may sŏ dơn ro, mâu ôh kơp nau i nây jêng nau ngơi bunuyh, khân ay may kơp nau i nây jêng nau ngơi Kôranh Brah ngăn. Di ngăn jêng nau ngơi Kôranh Brah nơm i ăn geh nuih n'hâm lơ ma ueh ma bunuyh i nsing ma Păng.* 14Ơ oh nô ta nau nsing, khân ay may lĕ jêng tâm ban ma phung êng êng i nsing ma Kôranh Brah ta bri Yuđa i phung gŭ ndrel Brah Krist Yêsu, yorlah khân ay may geh nau jêr jŏt tă bơh băl mpôl khân ay may nơm jan djơh ma khân ay may, kơt phung êng êng i nsing ma Kôranh Brah ta bri Yuđa geh sŏ dơn nau jêr jŏt tă bơh băl mpôl khân păng nơm i phung Israel jan djơh ma khân păng.* 15Phung Israel jan djơh i nây lĕ nkhât lơi Kôranh Yêsu, ndrel ma lĕ nkhât lơi mpôl bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh, jêh ri mprơh hên đŏng. Dâng lĕ khân păng i nây mâu ôh jan maak ma Kôranh Brah, jêh ri jêng phung tâm rdâng ma dâng lĕ bunuyh đŏng!* 16Khân păng buay hên mâu ăn ôh mbơh nkoch nau mhe mhan ueh tât ma phung i mâu di phung Israel gay ma geh nau rklaih. Khân păng jan kơt nây nau tih khân păng lơ ma hô ŏk tât ma di Kôranh Brah tê̆ dôih, yơn ma nau Kôranh Brah tê̆ dôih tât ta khân păng i nây ngăn ro.*

Nau Pôl ŭch hăn ta ƀon Têsalônik

17Ơ oh nô ta nau nsing, bol lah rnglay săk bân tâm ƀah ngai du ƀlât, yơn ma nuih n'hâm hôm tâm dăch đah khân ay may mro. Hên ŭch ngăn gay ma say muh măt khân ay may, yorlah hên klŏng khân ay may hô ngăn.* 18Kơt ndri dâng hên hô ngăn ŭch hăn a khân ay may, gâp nơm Pôl i dja bar pe tơ̆ ngăn ŭch hăn a khân ay may, tih ma Satăng i kôranh mpôl brah djơh nking mâu ăn hăn ôh. 19Bơh tă nau rnơm hên, nau răm maak hên, nau rnê êng săk+ hên ta bơh năp Brah Yêsu i Kôranh bân tât Păng văch tay? Tă bơh khân ay may. Ndri hên ŭch hăn ta khân ay may.* 20Yor ma khân ay may hên geh nau rnê, hên geh nau răm maak.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index