Search form

Têsalônik Rơh 1 int

Nau bôk ăn bu gĭt

Nơm nchih samƀŭt dja rnha Pôl, păng nchih samƀŭt dja klăp lah ta năm 51, klăp lah 18 năm jêh Brah Yêsu dâk rêh.

Ma samƀŭt a êng i Pôl nchih dăn uănh ta samƀŭt Rôm ta nau bôk ‘Samƀŭt Pôl’.

Ƀon Têsalônik ta bri Masêđôn, nar aƀaơ dja jêng ta bri dak Grek. Ƀon Têsalônik ngai oi bơh ƀon Philip, klăp lah 130 kilômet lah hăn sŏng. Jêh Pôl mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ta ƀon Philip, păng hăn đŏng ta ƀon Têsalônik, mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ta ƀon nây klăp lah ta năm 50. Jêh păng lôh bơh Têsalônik nây, mâu ôh ir jŏ, păng đă nô Timôthê hăn khŏl phung nsing ta ƀon Têsalônik (1Tê 3:1-2; Kar 17:1-15, 18:1-5), jêh ri Pôl hăn jât năp jât tât ta ƀon Kôrĭntô, Timôthê sât bơh ƀon Têsalônik nây mâp Pôl ta ƀon Kôrĭntô. Jêh ri Pôl nchih samƀŭt dja gay ma plơng ơh nau ôp aƀă i phung nsing ta ƀon Têsalônik lĕ ôp Timôthê.

Nau ŭch ntrŏng ta samƀŭt dja

Ta samƀŭt dja Pôl n'hao nuih n'hâm phung nsing ma Brah Yêsu ta ƀon Têsalônik ăn gŭ nâp ta nau nsing, bol lah geh bu jan jêr yor ma nau khân păng nsing nây kađôi. Khân păng mân lah Brah Krist mra plơ̆ văch nôk khân păng hôm gŭ rêh ta neh ntu dja, khân păng ndrŏt hih rhŏl, yor ma say geh bunuyh khât ta phung khân păng, ndri khân păng ôp Pôl ma nau Brah Yêsu plơ̆ văch (1Tê 4:13). Jêh ri Pôl plơng ơh nau khân păng ôp aƀă ma nau Brah Yêsu plơ̆ văch ta neh ntu dja, nđâp ma plơng ơh ma nau khân păng ôp moh ƀă nau geh ma bunuyh khât ê lor ma Brah Yêsu plơ̆ văch ta neh ntu dja. Jêh ri păng nchih đŏng bunuyh i nsing mơm dâng tâm di nau gŭ rêh ta neh ntu dja.

Mbơh nau khlay ta samƀŭt dja

- Nau ôp ueh lăng (1:1)

- Nau lah ueh, ndrel ma nau rnê (1:2-3:13)

- Nau nkah ăn gŭ rêh tâm di đah nau nsing (4:1-12)

- Nau ntŭm nti ma nau Brah Yêsu plơ̆ tay (4:13-5:11)

- Nau nkah êng êng (5:12-22)

- Nau ntĭnh n'glĕ dŭt (5:23-28)

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index