Search form

Timôthê Rơh 1 1:15

15Bu lah: ‘Brah Krist Yêsu văch ta neh ntu dja gay ma rklaih bunuyh tih’. Nau i nây jêng di ngăn, ndrel ma di ma sŏ dơn đŏng. Lŏng gâp dja i bunuyh tih rlau bu ngăn.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index