Search form

Timôthê Rơh 1 1:3

Njrăng nau ntŭm nti nklă

3Nôk gâp lôh bơh ƀon Êphêsô hăn ta bri Masêđôn, gâp lĕ ăn may hôm gŭ ta ƀon Êphêsô gay ma buay bu lơi ôh ăn ntŭm nti nau nklă. Aƀaơ dja gâp hôm ăn may gŭ ta nây hŏ gay ma hôm jan kơt nây đŏng,

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index