Search form

Timôthê Rơh 1 1:5

5Nau nti ta phung nsing ma Brah Yêsu Krist ŭch ăn phung nsing geh nau rŏng ma bu, nau rŏng i lôh bơh nuih n'hâm kloh, lôh bơh nuih n'hâm sŏng, ndrel ma lôh bơh nau nsing răp jăp ngăn.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index