Search form

Timôthê Rơh 1 2:9

9Ma phung bu ur gâp ŭch khân păng nsoh n'gut ăn tâm di, jêng di đah nau vay gŭ ngao, lơi ôh rlau keh ir. Lơi păch sŏk, lơi ta ndok văn mayh, mâu lah ŏk lŭ pĭch mlŏm (lŭ glo), nđâp ma lơi ôh soh ndơ i khlay khlay ir, gay ma bu rnê.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index