Search form

Timôthê Rơh 1 3:10

10Ăn bu rlong nuih n'hâm păng lor ƀŏt, lah mâu ôh say geh nau ma nduih ta păng, ăn păng jan kar jêng bunuyh kơl jan kar ta phung nsing ma Brah Yêsu Krist dô.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index