Search form

Timôthê Rơh 1 3:11

11Lŏng i ur păng ăn geh kơt nây đŏng, ăn gŭ ngao ueh, lơi ngơi kek bu, ăn jêng bunuyh i gĭt njing nau ueh nau djơh, jêh ri ta ndơ păng jan ăn sŏng dadê.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index