Search form

Timôthê Rơh 1 3:8

Bunuyh kơl jan kar ta phung nsing ma Brah Yêsu Krist

8Jêh ri phung bunuyh i kơl jan kar ta phung nsing ma Brah Yêsu Krist tâm ban kơt nây đŏng, ăn păng jêng bunuyh gŭ ngao ueh, mbơh ngơi sŏng, mâu rŏng ma ndrănh, mâu ôh kơnh ma prăk.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index