Search form

Timôthê Rơh 1 4:11

11Ăn may đă phung nsing, ndrel ma ntŭm nti nau i nây ma khân păng.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index