Search form

Timôthê Rơh 1 4:15

15Ăn may jan kơt gâp lĕ đă dja, ăn lơ ma hô nsrôyh jât ma ndơ i nây, gay ma dâng lĕ bunuyh say nau nsing may lơ ma hao ngăn.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index