Search form

Timôthê Rơh 1 4:16

16Ăn may nơm njrăng hŏm ma nau gŭ ngao, ndrel ma njrăng nau i may ntŭm nti nây. Lah may nsrôyh jan kơt nây, may mra geh nau rklaih ro, may nơm, nđâp ma phung i iăt nau may đŏng.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index