Search form

Timôthê Rơh 1 4:2

2Khân păng i bunuyh nti nau i nây geh nuih n'hâm ndŏp mpôn i mâu hôm blao gĭt năl ndơ ueh ndơ djơh.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index