Search form

Timôthê Rơh 1 4:6

Bunuyh jan kar ueh ma Brah Krist Yêsu

6Lah may ntŭm nti nau i dja ăn ma phung nsing, may jêng bunuyh jan kar ueh ngăn ăn ma Brah Krist Yêsu, jêng bunuyh i geh n'hâm suan ta nuih n'hâm yor ma ndjôt nâp nau nti ma nau nsing nau nti di. Jêh ri may lĕ iăt nau nti di i nây.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index