Search form

Timôthê Rơh 1 5

Nti nau mât phung nsing

1Lơi ôh lah bu klô ranh, yơn ma ăn ntŭm nti păng tâm ban ma bơ̆ hŏ, jêh ri phung ndăm kơp tâm ban ma oh nô.* 2Phung bu ur ranh kơp tâm ban ma mê̆ hŏ, jêh ri phung bu ur drôh kơp tâm ban ma oh rôh may nơm hŏ, n'ho ma njrăng săk ăn nuih n'hâm may mân ma khân păng ăn dŭt ueh. 3Ăn kơl ma bu ur ndrô lĕ khât sai, i mâu hôm geh ntŭk nsing ngăn.* 4Yơn ma lah bu ur ndrô lĕ khât sai i geh kon, geh sau, lah ndri ăn kon sau i nây nti blao kơl ma rnăk vâl khân păng nơm, ndrel ma blao plơng mât mê̆ bơ̆ khân păng nơm. Nau i nây khlay dŭt hô ngăn. Jan kơt nây Kôranh Brah răm.* 5Bu moh bu ur ndrô lĕ khât sai mâu hôm geh ntŭk nsing ngăn, gŭ rêh du huê êng dơm, lah ndri ăn nsing ma Kôranh Brah, jêh ri măng nar ăn păng nsrôyh mbơh sơm, dăn Kôranh Brah kơl.* 6Yơn ma lah bu ur ndrô lĕ khât sai hôm e pơh ma rŏng ma rnglay săk ŭch, ndri păng jêng tâm ban ma bunuyh lĕ khât jêh, bol lah hôm rêh kađôi. 7Nau i nây ăn may đă ma phung nsing+ , gay ma bu mâu geh ôh nau ngơi djơh ma phung nsing. 8Lah bu moh i mâu uănh geh ôh ma ndŭl mpôl păng nơm, rlau ma nây jât mâu uănh geh ma rnăk vâl păng nơm, nơm i nây lĕ mƀăr nau nsing jêh, jêh ri păng i nây djơh rlau ma bunuyh i mâu nsing ma Brah Yêsu jât.*

9Lŏng samƀŭt bu nchih săk ma ăn prăk phung bu ur ndrô lĕ khât sai, ăn may nchih săk bu ur ndrô lah lĕ tât 60 năm, lah păng mâu ôh vay joi bu klô êng jât nôk sai păng hôm rêh nơh,+ + 10ndrel ma lah lĕ geh bu nkoch nau ueh ndơ păng jan, lĕ geh ntŭm nti oh kon, lĕ geh vơt rom phung bu năch ta jay păng nơm, lĕ geh kơl jan kar phung nsing ma Brah Yêsu Krist+ , lĕ geh kơl ma bunuyh i gŭ ta nau rêh rnhăl, lĕ nsrôyh jan dâng lĕ ndơ ueh. Ndri may nchih săk bu ur ndrô i nây.*

11Lah geh bu ur ndrô lĕ khât sai hôm e kon se, lơi ôh nchih săk păng ta samƀŭt i nây, klach lah bơh kơi nây păng ŭch sŏ sai jât, mâu hôm ŭch kơl jan kar ma Brah Krist 12kơt i păng lĕ jêh ton nơh, jêh ri lah păng sŏ sai ngăn kơt nđa, păng geh dôih.+ 13Nguai jât bu ur i nây gŭ dơm, brô̆ pâl ăp nhih rông mpông năk dơm, mâu ôh dơn ma mâu jan kar dơm, geh nđâp ma nguănh mbung, ngơi ƀôch ƀôr, ndrel ma ngơi ndơ i mâu di ma ngơi đŏng.* 14Lah ndri gâp ŭch ăn bu ur ndrô khât sai i hôm kon se, ăn păng sŏ tay sai, geh oh geh kon, mât nhih jay păng nơm, gay ma lơi ôh ăn phung i tâm rdâng ma bân geh ngơi nau djơh ma bân,* 15yorlah lĕ geh bu ur ndrô i nây aƀă lĕ ndôn kơi, jêh ri tâng Satăng i kôranh mpôl brah djơh. 16Lah du huê bu ur [mâu lah du huê bu klô] i nsing ma Brah Krist, jêh ri lah geh bu ur ndrô lĕ khât sai aƀă ta ndŭl mpôl păng, lah ndri ăn păng kơl mât siăm ma bu ur ndrô i nây, lơi ôh ăn phung nsing ma Brah Yêsu Krist jêr mât siăm. Lah jan kơt ndri phung nsing ma Brah Yêsu Krist hôm geh kơl mât siăm ma bu ur ndrô khât sai i mâu hôm geh bunuyh ma nsing ngăn.*

17Phung kôranh i mât uănh phung nsing ma Brah Yêsu Krist i jan ueh, ăn yơk ma păng, ndrel ma ăn prăk ma păng ma nau jan kar păng ta phung nsing ma Brah Yêsu Krist. Lah păng uănh Nau Kôranh Brah Ngơi đŏng, mâu lah ntŭm nti bu, ăn yơk ma păng rlau i nây jât.* 18Yorlah ta Nau Kôranh Brah Ngơi lĕ geh nchih: ‘Lơi ôh n'grêp mbung ndrôk nôk păng jot plên ba+ . Jêh ri ‘Bunuyh jan kar ăn geh ndơ nkhôm ma păng’ . 19Lah geh du huê kôranh phung nsing ma Brah Yêsu Krist bu ntôn, lơi ta iăt ôh, ăn geh bunuyh tơm say bar hê, mâu lah pe nuyh ri mơ.* 20Yơn ma lah păng hôm jan tih nâng, ăn lah păng i nây ta năp phung nsing ma Brah Yêsu Krist dô, gay ma bunuyh a êng jât klach đŏng.* 21Ta năp măt Kôranh Brah, ta năp măt Brah Krist Yêsu, ndrel ma ta năp măt phung tông păr i lĕ Kôranh Brah de kơih jêh, gâp đă may jan tâng nau gâp ntĭnh dja. Ăn may jan kơt nây ma dâng lĕ bunuyh, lơi ôh kơih bunuyh i may rŏng. 22Lơi ôh ngăch ir tê̆ ti ta du huê bunuyh gay ma đă jan kar ta phung nsing ma Brah Yêsu Krist, gay ma bu lơi kơp may jan tih ndrel bunuyh i nây, lah nau gŭ ngao păng mâu ueh. Ăn gŭ mât săk may nơm ăn kloh ueh hŏ.*

23Lơi ôh nhêt dơm dak, ăn nhêt ndrănh ƀă, gay ma kơl khŭng may, yorlah may geh nau ji ƀaƀơ ngăn.

24Nau tih bunuyh aƀă lĕ mpơl say n'hêl ê lor ma phat dôih mâu khăch ôh mêt uănh ngăn, yơn ma nau tih bunuyh aƀă jât mpơl nôk mêt uănh ngăn. 25Tâm ban đŏng nau ueh bu jan aƀă mpơl say n'hêl ro, jêh ri bol lah ê hŏ mpơl say n'hêl kađôi, hôm e mâu dơi pôn ăn ndŏp đŏng.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index